Zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), které nabude účinnosti 25. května 2018.

Zpracování osobních údajů

1.  Udělujete tímto souhlas společnosti Small Luxury Beautique s.r.o., IČ:06711421 se sídlem Senovážné nám. 994/2, 110 00 Praha 1 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

·    jména a příjmení, adresa, název společnosti, 

·    e-maily, telefonní čísla. 

2.  Údaje uvedené v bodě 1. budou zpracovávány za účelem: 

·    evidence objednávek, faktur a k nim příslušných dokladů, 

·    telefonické nebo e-mailové komunikace pro upřesnění objednávek, 

·    doručování objednaného zboží, 

·    zasílání obchodních sdělení, 

·    zasílání katalogu. 

3.  Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let od přijetí každé objednávky, nebo do odvolání souhlasu. 

4.  S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na: hello@silkferries.cz, info@ibeautique.cz, nebo dopisu na kontaktní adresu: Senovážné nám. 994/2, 110 00 Praha1

5.  Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
poskytovatelé účetního systému
případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb, aplikací apod., které však v současné době naše společnost nevyužívá. 

·    poskytovatel přepravních služeb (dle zvoleného způsobu doručení na objednávce nebo v kupní smlouvě), 

·    poskytovatel internetového obchodu  

·    Česká pošta, DPD 

·    poskytovatel e-mailu a služeb spojených s jeho provozováním, 

·    zpracovatel účetnictví a daní, 

·    případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá. 

6.  Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 

·    vzít souhlas kdykoliv zpět, 

·    požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 

·    požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

·    vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

·    požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.